Atlikti Darbai

Grįžti
ŠILUMOS TINKLŲ REKONSTRUKCIJA KĖDAINIUOSE (I ETAPAS), ŠILUMOS TRASOS NUO ŠK-12 IKI ŠK-15 REKONSTRAVIMAS

2014, Vilnius

AB "Panevėžio energija"

2014 m. rugsėjo mėnesį UAB “Rimgauda” pradėjo įgyvendinti projektą “Šilumos tinklų rekonstrukcija Kėdainiuose (I etapas)”. Buvo rekonstruota pirma atkarpa nuo ŠK-12 iki ŠK-15. Vykdant rekonstrukcijos darbus buvo demontuoti seni šilumos tinklai ir pakloti nauji D323 plieniniai vamzdynai.